00971522475699

خدمات هوش مصنوعی

خدمات هوش مصنوعی برای کسب و کارها

خدمات هوش مصنوعی برای کسب و کارهای موجود در بازار رقابت امروزی امر مهمی قلمداد شده و مجموعه‌های بی‌بهره از این علم و فناوری در مدت زمان کوتاه و تدریجی به فراموشی سپرده خواهند شد.

نقش لایه های مدیریتی در مشاغل مختلف غیرقابل انکار بوده و مهم‌ترین تصمیمات راهبردی مجموعه بر عهده این افراد خواهد بود. اتخاذ تصمیم صحیح از بین گزینه‌های پیش رو برای کسب سود بیشتر حائز اهمیت می باشد. این انتخاب درست تنها بر اساس گزارشات وی پیش بینی های حاصل از خدمات هوش مصنوعی به دست خواهد آمد.

سرویس‌های هوش مصنوعی در هر گروه و حوزه شغلی دارای ویژگی های مختص خود بوده و شرکت های مسلط به هوش مصنوعی توانایی کمک به این شرکت های را خواهند داشت.

در کشور ایران نیز شرکت هوش مصنوعی گروه مهندسی سیمون با بیش از ۵ سال سابقه فعالیت در ایجاد بستر مناسب مدیریتی منطبق بر فناوری روز دنیا گزینه مناسبی برای افزایش بهره‌وری و سودمندی مجموعه شما خواهد بود.

اتوماسیون کسب و کار با استفاده از هوش مصنوعی

شکل و فرآیند کلی فعالیت‌ها در تمام مجموعه‌ها به شکل سنتی توسط عوامل انسانی و ضوابط شفاهی صورت می گیرد. اما با به‌کارگیری از اتوماسیون کسب و کار متکی بر خدمات هوش مصنوعی شاهد افزایش دقت در ثبت اطلاعات تمامی بخش‌ها خواهید بود. همچنین از طرفی نهایت راندمان کاری پرسنل شاغل در مجموعه شما مشخص شده و در صورت بروز مشکلات امکان رجوع به اطلاعات موجود در سامانه هوش مصنوعی نیز وجود دارد. تکیه بر هوش انسانی در موارد زیادی موجب تجزیه و تحلیل اشتباه شده ولی خدمات هوش مصنوعی علاوه بر دقت، از سرعت تهیه گزارش بالاتری نیز برخوردار است.

اتوماسیون کسب و کار با استفاده از هوش مصنوعی

شکل و فرآیند کلی فعالیت‌ها در تمام مجموعه‌ها به شکل سنتی توسط عوامل انسانی و ضوابط شفاهی صورت می گیرد. اما با به‌کارگیری از اتوماسیون کسب و کار متکی بر خدمات هوش مصنوعی شاهد افزایش دقت در ثبت اطلاعات تمامی بخش‌ها خواهید بود. همچنین از طرفی نهایت راندمان کاری پرسنل شاغل در مجموعه شما مشخص شده و در صورت بروز مشکلات امکان رجوع به اطلاعات موجود در سامانه هوش مصنوعی نیز وجود دارد. تکیه بر هوش انسانی در موارد زیادی موجب تجزیه و تحلیل اشتباه شده ولی خدمات هوش مصنوعی علاوه بر دقت، از سرعت تهیه گزارش بالاتری نیز برخوردار است.